LeveLappi – peliliiketoiminnan edistäminen Lapissa – ESR+ -hanke

Peliala on noussut Suomen suurimmaksi luovan alan vientiteollisuudeksi. Se on kasvava ja kansainvälinen ala, jolla on Suomessa yli 2 miljardin euron kokonaisliikevaihto. Peliteollisuus on Suomessa keskittynyt suurilta osin pääkaupunkiseudulle, muihin eteläisen Suomen kaupunkeihin ja Oulun ympäristöön. Tämän hankkeen tavoitteena on lisätä pelialan yrittäjyyttä Lapissa.

Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto ovat vuodesta 2017 lähtien järjestäneet kesäisin yhteisen peliopintojen kokonaisuuden, jossa opiskelijatiimit suunnittelevat ja toteuttavat pelin omien ideoidensa pohjalta. Osallistujia kesäpeliopinnoissa on ollut n. 60–90, ja niiden suosio on kasvanut vuosi vuodelta.

Kesäpeliopinnoissa on syntynyt pelejä, joilla on kaupallista potentiaalia. Korkeakouluilla – tai Lapissa laajemminkaan – ei kuitenkaan ole ollut resursseja tai riittävää osaamista pelialan liiketoiminnan erityiskysymyksissä, jotta näitä pelejä kehittäneitä tiimejä olisi voitu systemaattisesti sparrata yritystoimintaan. Peliopinnoista nousseiden yritysten määrä onkin jäänyt vähäiseksi.

Hankkeessa kehitetään, pilotoidaan ja vakiinnutetaan opinnot, joka keskittyvät erityisesti pelialan liiketoimintaan. Hanke lisää lisäksi korkeakoulujen henkilökunnan pelialan liiketoimintaosaamista, mikä mahdollistaa koulutuksen jatkumisen sekä peliliiketoiminnasta kiinnostuneiden opiskelijoiden ohjaamisen myös hankkeen jälkeen. Hankkeen jälkeen opinnot jäävät korkeakoulujen vapaasti valittavaan opetustarjontaan.

Koulutus järjestetään Rovaniemellä, mutta siihen kuuluu osia, joihin voi osallistua etänä. Koulutuksen osallistujat saavat yrittäjyysvalmiuksia, tukea ja rohkeutta yrityksen perustamiseen sekä verkostoja kansalliseen peliekosysteemiin liiketoiminnan aloittamisen ja kehittämisen tueksi. Hankkeeseen osallistuminen lisää osallistujien mahdollisuuksia työllistyä myös muuhun kuin omaan yritystoimintaan.

Hanke järjestää lisäksi kaikille avoimen tilaisuuden, jonka tarkoitus on lisätä kiinnostusta pelialan liiketoimintaan Lapissa. Hanke tuo myös tietoa pelialasta lappilaisille yrityskehittäjille ja näin pyrkii lisäämään heidän edellytyksiään tukea pelialan yritystoimintaa suunnittelevia sekä jo perustettuja yrityksiä.

Hanke vahvistaa Lapin startup-ekosysteemiä erityisesti pelialan osalta, mikä luo pohjaa peliliiketoiminnan lisääntymiselle sekä edistää lappilaisten pelialan osaajien pysymistä alueella sekä muualta Suomesta ja ulkomailta tulevien pelialan osaajien ja yritysten saamista Lappiin. Pitkällä aikavälillä hanke tukee Lapin elinkeinoelämän uudistumista ja taloudellista hyvinvointia.

Hankeaika

1.9.2023–31.3.2026

Toteuttajat

Lapin yliopisto (koordinoija) ja Lapin ammattikorkeakoulu

Budjetti ja rahoitus

Hankkeen kokonaisbudjetti on 497 343 €. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto+ / Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Myönnetty EU- ja valtion rahoitus on 397 874 €.