Pelien kehittäminen vaatii monipuolista osaamista: muun muassa luovuutta, teknologista asiantuntemusta, tarinankerronnan keinojen tuntemista, projektinhallintataitoja ja yhteistyökykyä.

Tähän listaan me LeveLappi-tiimissä haluamme ujuttaa myös liiketoimintaosaamisen. Liiketoimintaosaamisella tarkoitamme liiketoiminnan ja yrittäjyyden perusasioiden hallintaa. Tällaisia ovat esimerkiksi asiakaslähtöisyys, ansaintalogiikka sekä markkinoiden ja markkinoinnin ymmärrys. Mutta miksi pelien kehittämistä opiskelevien kannattaisi kiinnostua näistä?

Pelejä voi kehittää harrastuksena omaan pöytälaatikkoonsa, mutta siltikin liiketoimintaan liittyvistä näkökulmista voi olla hyötyä. Erityisesti ne ovat tietenkin tarpeen, jos mielessä kytee kiinnostus pelialalla työskentelystä.

Mitä liiketoimintaosaaminen sitten antaa pelinkehittäjälle? Se parantaa mahdollisuuksia, että peli päätyy pelattavaksi.

Ajatellaan esimerkiksi asiakaslähtöisyyttä, yhtä liiketoiminnan perusperiaatetta. Sillä tarkoitetaan tuotteen tai palvelun, vaikkapa pelin kehittämistä niin, että se vastaa kohderyhmän tarpeisiin ja mieltymyksiin. Asiakaslähtöisyys kannustaa alusta lähtien miettimään, kenelle peliä kehitetään ja miksi nämä ihmiset pelaisivat sitä – eikä tietenkään vain miettimään, vaan aitoon vuorovaikutukseen kohderyhmän kanssa.

Asiakaslähtöisyys antaa suuntaviivoja muun muassa pelin ansaintalogiikan suunnitteluun: miten, mistä ja kuinka paljon tämä kohderyhmä on tottunut ja valmis maksamaan? Asiakaslähtöisyys vaikuttaakin sekä pelin kehittämiseen että sen markkinointiin liittyvään päätöksentekoon. Kun tiedetään, kenelle peliä tehdään, on helpompi kohdentaa viestintää oikealle yleisölle.

Asiakaslähtöisyys ei tietenkään ole yksinkertaista ja vaivatonta. Kaikkinensa liiketoiminta-ajattelu tuo pelien kehittämiseen kysymyksiä, joita ei ole helppo ratkaista. Me LeveLapissa kuitenkin uskomme, että näiden asioiden opettelu on aidosti hyödyllistä. Liiketoimintaosaamista arvostetaan työelämässä, ja siitä on tietenkin valtavasti hyötyä, jos oman yrityksen perustaminen kiinnostaa.

Neogamesin mukaan suomalaisen pelialan liikevaihto ylitti 3 miljardia euroa vuonna 2021. Peliteollisuus on valtava ala, jolla on tilaa hyville tekijöille myös Lapista.